Uživatelská smlouva

uživatelská smlouva (dále jen Smlouva) upravuje vztah mezi vlastníkem 12calendar.net (dále jen Měsíční kalendář nebo Administrace) na jedné straně a uživatelem stránek na straně druhé.
Webové stránky Lunárního kalendáře jsou prostředkem hromadného informování.

Používáním stránek souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nepoužívejte stránky Lunárního kalendáře!

Práva a povinnosti

Uživatel má právo:

 • hledat informace na webu
 • získat informace na webu
 • distribuovat informace na webu
 • Komentář k obsahu zveřejněnému na webu
 • Zkopírujte informace na jiné stránky s uvedením zdroje
 • požádat správu, aby skryla jakékoli informace o uživateli
 • vyžadovat, aby administrace skryla veškeré informace poskytnuté uživatelem webu
 • Používejte informace o webu pro osobní nekomerční účely

Správa má právo:

 • dle svého uvážení a potřeby vytvářet, měnit, rušit pravidla
 • omezit přístup k jakýmkoli informacím na webu
 • vytvářet, měnit, mazat informace
 • smazat účty
 • odmítnout registraci bez udání důvodu

Uživatel se zavazuje:

 • zajistit spolehlivost poskytovaných informací
 • Zajistit ochranu osobních údajů před přístupem třetích stran
 • aktualizovat Osobní údaje poskytnuté při registraci, pokud se změní
 • nekopírujte informace z jiných zdrojů
 • při kopírování informací z jiných zdrojů uveďte informace o autorovi
 • nešířit informace zaměřené na propagandu války, podněcování národnostní, rasové nebo náboženské nenávisti a nepřátelství, jakož i jiné informace, za jejichž šíření je poskytována trestní nebo správní odpovědnost
 • nenarušují funkčnost stránek
 • nevytvářet více účtů na Stránce, pokud ve skutečnosti patří stejné osobě
 • nepodnikat kroky, jejichž cílem je uvést ostatní uživatele v omyl
 • nesdílet svůj účet a/nebo přihlašovací jméno a heslo k účtu s třetími stranami
 • nezveřejňovat materiály reklamního, erotického, pornografického nebo urážlivého charakteru, jakož i další informace, jejichž zveřejňování je zakázáno nebo odporuje normám platné legislativy.
 • nepoužívat skripty (programy) pro automatizovaný sběr informací a/nebo interakci se stránkou a jejími službami

Správa se zavazuje:

 • udržovat funkčnost stránek, s výjimkou případů, kdy to není možné z důvodů, které Administrace nemůže ovlivnit.
 • provádět komplexní ochranu účtu Uživatele
 • chránit informace, jejichž šíření je omezeno nebo zakázáno zákonem, vydáním varování nebo smazáním účtu uživatele, který porušil pravidla

Odpovědnosti stran

 • uživatel je osobně plně odpovědný za jím distribuované informace
 • správa nenese žádnou odpovědnost za spolehlivost informací zkopírovaných z jiných zdrojů
 • správa nenese odpovědnost za rozpor mezi službami očekávanými Uživatelem a skutečně přijatými
 • správa nenese žádnou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami
 • v případě zásahu vyšší moci (vojenská akce, nouzový stav, přírodní katastrofa apod.) Správa nezaručuje zachování informací zveřejněných Uživatelem ani nepřetržitý provoz informačního zdroje

Podmínky smlouvy

Tato smlouva nabývá účinnosti při jakémkoli použití těchto stránek. Smlouva je platná na dobu neurčitou. Správa si vyhrazuje právo jednostranně změnit tuto smlouvu podle vlastního uvážení. Administrace neinformuje uživatele o změně Smlouvy.

Back to top button